Våkn opp!

Å omfavne forvandlingen

Vi lever i en hellig tid, og i en tid hvor endring og forvandling skjer fort, både på det indre og ytre plan, nasjonalt og globalt.

Jeg følte litt for å skrive om den situasjonen og tiden vi er inne i akkurat nå, siden jeg har fått så mange spørsmål om det. Jeg snakker da om oppstigningen til femte dimensjon. Det kan se ut til at det er fortsatt mange som ikke er fullt ut bevisst alt det som skjer på så mange plan akkurat nå. Jeg håper dette blogginnlegget vil gjøre det litt mer klart.

Den 21.12.12 beveget jorden seg inn i det galaktiske hjertet av Melkeveien som da aktiverte og utvidet jordens portaler slik at jorden kunne ta imot et større nivå av transformasjonskrystalliske energier. Dette gjør det mulig for oss å kunne vokse åndelig og få tilgang til en større bevissthet.

Den 21.12.20 ble frekvensen til femtedimensjon aktivert i vårt metafysiske nett rundt jorden. Det sies å være den samme frekvens som var på Atlantis i sin tid. Store bølger av lys vil skylle over jorden i tiden fremover og sette fart på både oppvåkningen og oppstigningen til en høyere bevissthet. Hver eneste time våkner tusenvis av sjeler opp. For hver sjel som våkner, forsterkes lyset på jorden. Når lyset har nådd 60% vil ting begynne å snu, og den nye tiden vil begynne å tre frem i form av blant annet nye ledere på alle plan, ny teknologi, ny måte å forvalte jordens ressurser på, ny måte å samhandle og leve på.

Jorden vår vil i løpet av de neste 200 årene være omgitt av et høyfrekvent fotonisk lys der menneskeheten får tilbud om å stige opp på neste nivå av åndelig fremgang. Denne guddommelige planen gir hver og en av oss som er her på jorden nå, muligheten til å stige opp på en høyere vibrasjon av frekvens og utvide vår bevissthet. Når vi integrerer mer av vår sanne åndelige essens i oss, utvider vi vårt aurafelt, chakrasystemer og aktiverer våre sovende DNA-tråder. Dette hjelper oss til å bevege oss inn i høyere bevissthetstilstander, hvor vi litt etter litt får tilgang til en ny virkelighet eller dimensjon i oss selv. Vi vil se og oppleve verden på en helt ny måte fordi vi er mer justert inn mot essensen av den vi egentlig er.

Woman flourish

Et personlig åndelig valg

Nå er det opp til oss å bruke vår frie vilje til å være aktiv i vår oppstigningsprosess, slik at vi kan våkne, huske hvem vi er og hvorfor vi er her på denne mest lykkebringende tiden på jorden. Ja, for det er det det er, en lykkebringende tid, for alle sjeler som klarer å våkne og stige opp på en høyere bevissthet. Selv om oppstigningen kan være krevende, så vil resultatet være fantastisk! Så ikke gå glipp av denne muligheten! Gjør det du må gjøre, for å komme dit, raskets mulig!

Oppstigning og heving av vibrasjonene våre er et personlig åndelig valg som hver og en av oss må ta. Dette er ikke et valg noen tar for oss, vi må ta valget selv, om vi vil stige opp i frekvens. Og vi må alle gjøre det som kreves av oss for å stige i frekvens. Nettopp derfor er selvutvikling på det åndelige plan så viktig i denne tiden.

Denne åndelige utviklingen handler blant annet om å aktivere og koble oss på den reneste essensen av den vi er, og integrere vår Kristus / Buddhistisk / Kosmiske Bevissthet i oss. Når den er integrert vil vi begynne å vibrere på en sterkere frekvens av sann, ren ubetinget kjærlighet.

Det er heller ikke tilfeldig at du er her på jorden akkurat nå. Det sies at hver og en av oss som lever på jorden i denne tiden er blitt valgt ut av Gud til å heve vår vibrasjon til vårt høyeste potensiale, slik at hver og en av oss kan delta i den planetariske oppstigningen – både for vår egen sjels utvikling, for moder Jord og alt liv.

Denne muligheten kommer hvert 20 000 år og blir gitt til de sjelene som er klare til å stige opp på en høyere dimensjon. Gå ikke glipp av denne muligheten! For alle er valgt, men ikke alle vil velge. Dette er tiden for total transformasjon, hvor hver og en av oss må velge utfra sin egen frie vilje til å delta i denne prosessen.

Oppstigning og heving av vibrasjonene våre er et personlig åndelig valg.

Mange kan oppleve en del ubehag følelsesmessig, mentalt og fysisk når en hever sine vibrasjoner og stiger opp til en høyere bevissthet. Det er blant annet fordi vi transformerer våre tette, lavere vibrerende karbonbaserte celler til høyere vibrerende krystalliske lysfylte celler. Vi går på mange måter gjennom en alkymistisk prosess av kropp, sinn og ånd. Alt som ikke lenger tjener vårt høyeste beste eller som er i samklang med de nye energiene, vil komme opp til overflaten for å bli gjennomgått og renset ut. Dette kan være alt fra gamle trosystem, mønster og leksjoner, mennesker du har i nettverket ditt, jobb, bosted og aktiviteter som ikke lenger er i harmoni med den nye frekvens. Mange vil oppleve det å gi slipp som vanskelig og tungt i starten, men etter hvert forstå at det handler om å sette både seg selv og andre fri.

Dette er en positiv opplevelse og vil resultere i en enorm personlig vekst og forvandling, selv om det til tider kan være ubehagelig og kaotisk. Men husk at alt ubehag er kun midlertidig! Alle som velger å stige opp til de høyere tilstandene av bevissthet vil bevege seg mot en tilstand av bedre helse, større harmoni, dypere glede, indre fred, åndelig overflod, full bevissthet og enhetsbevissthet. Er du klar til å stige opp og omfavne den nye deg?

Trenger du min hjelp til å forløse gammel energi ut av ditt vesen og stige opp på en høyere frekvens av bevissthet, så finner du min kontaktinformasjon her. Jeg er her for deg som er klar og ønsker fart på prosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen