Å reise astralt

I dag har jeg lyst å skrive litt om astralreiser og hvordan jeg opplever dette. Vi hører og leser ofte om at alt er energi. Jeg skal prøve å vise deg her hva en mener med dette. For noen kan det være litt vanskelig å forstå. Vi lever i en fysisk kropp og denne kroppen er også hjemmet for […]

Å reise astralt Les mer »