Miracles

Å være modig!

Mirakler Jeg tror virkelig på mirakler. Jeg har sett det skje, både i andres og eget liv. Vi er alle kallet til å utføre en bestemt oppgave i livet. Ingen oppgave er viktigere enn den andre. De gangene vi tenker det, er det fordi vi sammenligner oss med andre. Tenker at vi ikke er nok. […]

Å være modig! Les mer »