Spiritual life

En sjelereise

Åndelig erfaring og frigjøring. En sjelereise er en personlig erfaring, en erkjennelse av din egen evige eksistens. Det er en indre erfaring som åpner opp for livets skjønnhet og kjærlighet i deg! Når du får en sjelelig opplevelse, vil du komme i kontakt med din sjel, den essensielle og permanente kjernen i deg. Og du […]

En sjelereise Les mer »