Å se mirakler åpenbare seg

Du trenger ikke å være troende for å se et mirakel åpenbare seg for deg. Du trenger heller ikke å trenge et mirakel for at det skal skje. Det skjer mirakler i og rundt deg hver eneste dag. Men til mer du kjenner deg selv og din guddommelighet til lettere vil du legge merke til dem. Å bli løftet, hjulpet, elsket og veiledet akkurat når du trenger det mest, er mirakler som åpenbarer seg for deg i hverdagen. Å finne noe du har glemt eller mistet er mirakler. Mirakler er et uttrykk for kjærlighet, så se etter det i livet ditt og du vil oppdage det. Miraklene er dine velsignelser. Og de er perler av sannhet og renhet.
Hver eneste dag skjer det mirakler rundt oss – noen små, andre store. Noen mirakler hjelper oss i hverdagen, andre forandrer oss for alltid. Dette er gaver som blir gitt oss i kjærlighet. De gir oss håp, glede, styrke, tro og kjærlighet. De viser oss at vi ikke er alene, men en del av noe større. Enten du tror på det eller ikke, så skjer det mirakler hver dag. Rett foran nesen på deg! Men legger du merke til dem? Verdsetter du dem? Klarer du å ta imot disse gavene? Eller tar du det som en selvfølge og glemmer å takke for det? Uansett om du legger merke til dem eller glemmer å takke for dem, viser de seg for deg i ditt liv. For så høyt er du elsket, at disse gavene blir gitt deg for å hjelpe deg på din reise gjennom dette livet!

blomster

To see a miracle reveal infront of you

You don’t have to be a believer to see a miracle reveal infront of you. You also do not need a miracle for it to happen. Miracles occur in and around you every single day. The more you know yourself and your divinity the easier you will notice them. Being lifted, helped, loved and guided exactly when you need it the most, are miracles revealed to you in your everyday life. Finding something you’ve forgotten or lost are miracles. Miracles are an expression of love, so look for it and you will discover it. The miracles are your blessings.
Every day there are miracles around us – some small, other big ones. Some miracles help us in everyday life, others change us forever. These are gifts of love. They give us hope, joy, strength, faith and love. They tell us we are not alone, but part of something bigger. Whether you believe it or not, miracles happen every day. Straight in front of your nose! But do you notice them? Do you value them? Are you ready to receive these gifts? Or do you take it as a matter of course and forget to thank for it? No matter if you notice them or forget to thank for them, they show themselves to you in your life. You are truly loved and these gifts are given to you, to help you on your journey through this life! Each and every day!

Feel free to share with your friends!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen