Å leve i total tillit

Å leve i total tillit handler om å forløse fryktens grep og fortidens skygger. Det handler om å oppleve hvor høyt du er elsket, se og erkjenne det. Og leve det ut. Men våger du å stole på dette? Eller må du fortsatt erfare fryktens kraft? Frykten du bærer på er årsaken til din smerte, dårlige valg, vanskelige livssituasjoner, knuste hjerter. For i frykten ligger adskillelsen fra den kjærligheten du så sårt lengter og leter etter, både på innsiden og utsiden. Og som du har beveget deg bort fra. Hadde du klart å se den kjærlighetskraften som er med deg, i og rundt deg til enhver tid, ville du ikke trengt å være redd og leve i frykt. Da ville du levd livet ditt i total tillit til at du til enhver tid er på rett sted, møter de rette personene, tar de rette valgene, får det du trenger når du trenger det, levd fullt ut ditt potensiale i visshet om at du lever sant og ut fra din innerste kjerne som er ren kjærlighet. Hva om jeg fortalte deg at du ville overleve, overleve frykten og den intense kampen du har gående hver dag? Ville du da gi slipp på frykten? Ville du stole på at du blir støttet og ivaretatt? Så hvorfor holde så hardt på noe som ikke er virkelig? Som holder deg tilbake og holder deg fanget? Kjære deg, våg å lev i tillit, i dyp kjærlighet til deg selv og alt som er. Og du vil oppleve at du blir støttet, veiledet og hjulpet hver eneste dag, hvert eneste øyeblikk av ditt liv.

To live in total trust

To live in total trust is all about redeeming the fear’s grip and the shadows of the past. It’s about experiencing how much you’re loved, see and acknowledge it. And live it out. But do you dare to rely on this? Or do you still experience the power of fear? The fear you are wearing is the cause of your pain, bad choices, difficult life situations and broken hearts. Because in the fear you will see and feel the seperation from the love you are longing for, both within and outside. And which you’ve moved away from. If you manage to see the love that surrounds you at all times, you will not be afraid or live in fear. Then you will be able to live your life in total confidence that you are always in the right place, meet the right people, make the right choices, get what you need when you need it, fully live up to your potential, knowing you’re living true and out of your innermost core, all that is pure love. What if I told you that you would survive, survive your fears and intense struggles you are going trough every day? Would you then let your fears go? Would you rely on being supported and looked after? So why hold on so hard to something that’s not real? Something that holds you back and keeps you captured? Dearest, dare to live in trust, in deep love for yourself and all that is. And you will find that you are supported, guided and helped every single day, every moment of your life.

Feel free to share with your friends!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen