Hva er din vibrasjon?

Din vibrasjon er din sjels signatur

Din vibrasjon er din personlige energifrekvens. Det er din guddommelige signatur, din sjels essens og den er veldig spesiell, for det finnes bare en slik signatur i universet. Derfor er du så unik og unnværlig i det store bildet.

Du er summen av alle liv du har levd, hver tanke du har tenkt, hver følelse du har følt og hver handling du har utført på din sjels reise.

Så din vibrasjon er en direkte refleksjon av dine indre tanker, følelser, valg av ord og handlinger og hvor godt du tar vare på deg selv.

woman smiling

Litt om vår lyskropp

Vi har en lyskropp som vibrerer og som er festet til vår fysiske kropp. Denne lyskroppen består av små lyspartikler som vibrerer i en høy hastighet. Jeg var så heldig å få se denne lyskroppen i min oppvåkningsprosess. Din lyskropp er ofte uten av din fysiske kropp, selv om du ikke alltid er like klar over det. Det skjer blant annet når du drømmer, har astralreiser og mediterer. Det kan også skje under operasjon og ved ulykker.

For mange år tilbake, hadde jeg bedt om å få se noe av det jeg kom til å gjøre mye av i fremtiden. Jeg var utålmodig og var i en periode hvor jeg trengte å få klare svar og bevis gjennom spirituelle opplevelser. Jeg var så utrolig sulten på å lære mer om vår eksistens som menneske i en fysisk kropp på jorden. Jeg var midt i min oppvåkning.

En kveld jeg lå i sengen og enda var våken, hørte jeg først en sterk lyd, for så å registere at lyskroppen min ble kastet ut av min fysiske kropp med en enorm sterk kraft. Plutselig stod jeg i hjørnet på soverommet med min lyskropp og bevissthet, mens jeg så min fysiske kropp ligge i sengen 3-4 meter fra meg. Jeg husket at jeg lo og spurte meg selv «hva skjedde nå….døde jeg»? Da jeg så nedover lyskroppen min, så jeg små lyspartikler som vibrerte i høy hastighet. Lyskroppen så ut som den fysiske kroppen min i form, men den var gjennomsiktig og jeg kunne se lyspartiklene vibrere. Det er det beste jeg klarer å forklare med ord.

Det jeg prøver å forklare deg med dette er at jo høyere vibrasjonen din er, desto raskere vibrerer disse lyspartiklene i deg. Jo høyere lyspartiklene vibrerer i deg, til høyere er din bevissthet og til sterkere forbudet er du med din egen guddommelighet og skaperkraften.

Det jeg har lært og forstått gjennom min egen prosess og reise, er at til flere blokkeringer du klarer å forløse, til mer plass frigjør du slik at din indre guddommelighet får en større plass i deg og til mer lys vil også flyte gjennom deg fra skaperkraften.

Undertrykte og fornekta følelser vil alltid finne en vei å vise seg på, så det vil være til ditt beste og i din interesse å håndtere dem når de dukker opp. Våre negative følelser skapt gjennom våre erfaringer, setter seg som grus i maskineriet vårt, i bindevevet i vår fysiske kropp og i lyskroppen vår, om vi ikke transformerer disse ut av systemet vårt.

Å transformere frykt om til kjærlighet.

Om du vil gjøre din oppstigning lettere, så vil jeg anbefale deg å ta tak i dine vanskelige følelser og motstå trangen til å nekte eller avvise frykten i deg, når den viser seg for deg. Den viser seg, fordi den er klar til å bli forløst.

Vi frykter det vi ikke forstår. Så hva er det du ikke har forstått når frykten viser seg for deg? Hva er det frykten din prøver å lære deg? Hvor kommer den fra? Er det en projeksjon eller er det en gammel leksjon som viser seg igjen.

Ofte vil vi kunne spore den tilbake til en forvrengt tro fra barndommen basert på seperasjon og maktesløshet, men alt den ber om er å bli forløst. Å bli satt fri gjennom en ekte følt følelse.

Vår emosjonelle helse bestemmer vår tilstand av væren.

Våre følelser inneholder verdifull informasjon og kobler oss til vår intuisjon og sannhet. Når vi undertrykker våre følelser, undertrykker vi samtidig veiledningen, visdommen og kontakten som vår sjel ønsker å tilby oss. Vi har lært å snu oss bort fra denne rikdommen som dette er for oss og søke helbredelse der ute.

Når vi skrur av følelsene bare fordi vi ikke ønsker å utforske smerten vår, skaper vi blokkeringer og barrierer mellom vårt fysiske og åndelige selv.

Så når det gjelder vår egen oppstigning så er det viktig å forstå at for å kunne heve vår egen vibrasjon og få tilgang til sannheten av vårt vesen, er vi nødt til å føle og ikke tenke oss gjennom prosessen. Det de fleste av oss gjør når vi kjenner på ubehag og smerte i hverdagen, er å skjule den for omverden, putte den langt inn i vårt indre og håpe på at den aldri kommer opp til overflaten igjen. Men det vil de alltid gjøre. For dette er aktiverte emosjoner som legger seg i bindevevet og lyskroppen vår og bare venter på å få komme frem igjen. Så når vi kommer i en situasjon hvor disse følelsene blir trigget, så hva skjer da, jo de kommer frem i igjen, ofte enda sterkere.

Negative følelser og emosjoner trenger å bli forløst om du virkelig vil kunne ha gleden av å elske høyt og ha medfølelse for deg selv og andre.

Bare du kan skape indre lykke i deg og du vil finne den bak bakenfor all frykt, alt det du er redd for å føle og erkjenne.

Opplever du ubehag, stress som ikke forsvinner og smerte i kroppen, så har du uforløste følelser som ber om å bli tatt på alvor.

I oppstigningsprosessen, vil du bli konfrontert med lag på lag med frykt som ligger lagret i ditt energifelt og som må transformeres og forvandles til kjærlighet. Dette er en prosess og vil ikke skje over natten. Men til mer du tar tak i dette, til raskere vil oppstigningen din skje.

Frigjørelse av alt det som holder deg tilbake, kan være en krevende prosess. Men vil absolutt være verdt det. For når du har klart å forløse mye av din følelsesmessige bagasje eller blokkeringer, vil du reagere mindre og det vil bli lettere å stå jordet og i senter av din kraft når du møter vanskelige situasjoner eller sjelens leksjoner.

Trenger du hjelp til å forløse frykt, for å gi mer plass til din guddommelighet og ditt lys i din kropp, så hjelper jeg deg gjerne. Du finner min kontaktinformasjon her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen