Du er unik

Du er unik. Og enda så har du kanskje ikke helt skjønt det. Det finnes ingen som deg her på jorden. Med dine gaver, talenter, livserfaringer og ferdigheter. Du er en helt unik diamant. Men lar du den skinne eller ligger den gjemt i støvet av andre eller i frykt for å bli for sterk? Din unike kraft, ditt potensiale? For du har et helt unikt potensiale som ingen andre har. Og det er så viktig at du forstår dette. Men er du bevisst dette potensialet i deg? Lever du det ut? Det er når du våger å skinne, bruke dine unike gaver, talenter, livserfaringer og ferdigheter at du er i flyt med universets kraft. Det er da du vokser som sjel og det er da lyset ditt viser deg veien. Det er ingenting galt i å se mot andre, ta etter andre eller følge andre. Du har din frie vilje til å velge hvilken sti du skal gå. Du kan velge din egen sti eller tråkke i hælene på noen andre. Men du vil aldri være først, best, unik eller i flyt med universet om du tråkker etter andre. Så hvorfor støtte seg til andre, når du har kraft nok til å stå oppreist selv? Du går glipp av å skape ditt eget unike liv – ditt eget mesterverk. Tenn lyset ditt og lys opp verden med din helt unike kraft, ditt lys. Våg å være deg selv i alt du gjør og legg merke til flyten av kraft som strømmer gjennom deg når du våger å leve ditt liv!

Lykkelig kvinne

You are unique.

You are unique. But perhaps you haven’t fully understood this yet. There is nobody like you here on earth. With your gifts, talents, life experiences and skills. You are a truly unique diamond. But do you allow it to shine or does it lie hidden under other people’s dust or in fear of getting too strong? It’s your unique power, your potential. Because you have a unique potential that no one else has. And it is so important that you understand this. But are you conscious of this potential in you? Do you live it out? It’s when you dare to shine, use your unique gifts, talents, life experiences and skills that you are in the flow with the power of the universe. That is when your soul grows and the light within you shows you the way. There is nothing wrong with looking towards others, taking after others or following others. You have the free will to choose which way you want to go. You can choose your own path or follow in the footsteps of someone else. But you will never be the first, best, unique, or in the flow with the universe if you follow in the footsteps of others. So why support others when you have the power to stand upright yourself? You miss out on creating your own unique masterpiece. Shine your light and illuminate the world with your unique power, your light. Dare to be yourself in everything that you do and notice the flow of power pouring through you when you dare to live your life!

 

Feel free to share with your friends.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen