Åndelig visdom

En kilde til inpirasjon

I vår verden vil mange ha raske løsninger eller svar. Vi lever i en tid hvor alt forandrer seg veldig raskt. Forskjellige typer forståelser påvirker og veileder oss gjennom vår hverdag.

De fleste av oss er kjent med den intellektuelle forståelsen. Det er kunnskap ervervet gjennom oppdragelse og opplæring gjennom vårt skoleforløp. Men vi kan ikke forstå skaperkraften med intellektuelle forståelse.

Vi vil derfor ikke kunne tilegne oss åndelig forståelse på universitet. Denne visdommen lærer vi kun gjennom åpenbaringer. Åndelig forståelse vil øke etterhvert som vi får se og oppleve det overnaturlige, som vårt intellektuelle sinn ikke forstår. Det vil alltid utvide vår bevissthet og føre oss inn på en ny sti, i alle fall i vårt indre.

Skaperkraften kan bare bli forstått gjennom vår ånd og ikke gjennom vårt intellekt. Mens visdom handler om vår evne til å bruke kunnskapen vi har lært, enten det er en intellektuell kunnskap eller åndelig kunnskap.

Mange av oss er kjent med disse forskjellige nivåene av læring.

Mange søker min hjelp. Hjelp til å forstå livet og alt det som skjer dem. Mange har en god jobb, høy utdannelse og alt det materielle på plass i livet. Men er ikke lykkelige. Jeg kan ofte se at de ikke har tilegnet seg den åndelige forståelsen enda. I andre enden har vi de som har hatt det vanskelig og tøft i kortere eller lengre perioder i livet. Mange av disse har hatt flere åndelige opplevelser, men ikke klart å forstå den dypere meningen i sine åndelige opplevelser.

Du kan fint ha høy utdannelse, en flott jobb og bolig, en fin familie og samtidig ha åndelige opplevelser. Det ene trenger ikke å utelukke det andre. Men jeg tror, uten at jeg vet, at alle som ikke har ervervet seg åndelig forståelse uansett hvor de er i livet, vil føle at noe mangler på en eller annen måte i livet. For sann glede og indre fred kommer når vi får en dypere kontakt med kjernen av den vi er.

Åndelige prosesser tar tid og store mengder krefter å forstå. Åndelig visdom er ikke lett å oppnå. Og du oppnår ikke det gjennom noen form for raske løsninger. Heller ikke alle oppnår åndelig forståelse gjennom et liv.

woman thinking

Åndelig oppvåkning

For mange vil en åndelig oppvåkning starte med å bli mer sann mot seg selv. En går også i gang med å bekjempe sin frykt og rense ut sine lavere, menneskelige sider. Dette for å komme i kontakt med en dypere del av seg selv, essensen av den en er. En vender blikket innover for å finne svar; hvem er jeg, hva trenger jeg, hvilke behov har jeg, hva er jeg kommet for å lære og forstå i dette livet, hva er min hensikt m. fl.

Å finne seg selv er aldri lett

Noen ganger må vi miste oss selv, for å finne oss selv igjen. Det er en del av vår åndelige reise hvor vi vil koble oss sterkere på vår egen kraft og essensen av den vi egentlig er. Dette kan skje flere ganger i løpet av ett og samme liv. Det handler om å få en dypere kontakt med vår egen sjel og alt som er.

Men det krever at du klarer å lukke dine fysiske øyne, for å åpne de åndelige for virkelig å kunne se. Og bare det er jo i strid med alt det kjente som vi kjenner til og vil være utfordrende i begynnelsen.

Til flere åndelige opplevelser du har, til flere spørsmål vil dukke opp. Ett av dem vil ofte være; Er det jeg har lært sant? Ofte vil vi oppdage at vi begynner å sette spørsmåltegn ved det vi har lært og gå i gang med å endre det vi har trodd har vært sant for oss.

Kanskje har du basert din sannhet om hvem du er ut fra hvordan andre har oppfattet og behandlet deg. Når vi ikke kjenner oss selv godt nok, vil vi lettere bli påvirket av andres oppfatninger og meninger og ta dem til oss som våre sannheter. Vi trenger derfor å relære mye av det vi har lært og lære på nytt. Men hvis vi alltid omgir oss med mennesker og aldri får tid til å være alene sammen med oss selv, vil vi ikke forstå denne sannheten eller finne vår åndelig hensikt.

Det er normalt å miste seg selv flere ganger, for så å gjenoppdage eller finne seg selv igjen. Det ligger i vår natur når vi har glemt hvem vi er eller sluttet å bry oss om oss selv.På et eller annet tidspunkt vil vi våkne og begynne å bevege oss mot en ny retning. En retning som er mer i tråd med den vi egentlig er og som vil oppleves som sannere for oss.

Vi kan se på det som en gjenfødsel av oss selv, hvor vi frir oss fra alt som har holdt oss tilbake og borte fra essensen av den vi er.

Du mister deg selv for å vokse deg sterkere og bli kjent med den du egentlig er.

Vi må gjennom mange hindringer og dype lag i oss selv for å få kontakt med essensen av den vi egentlig er. Dette innlegget vil bare berøre noen av dem.

Å forstå smerten som ligger bakenfor det som skjer.

En åndelig oppvåkning vil også føre til at vi begynner å forstå det som skjer oss fra et høyere perspektiv. Vi går i gang med å rense ut og helbrede våre sår og smerten som ligger lagret i oss. Når vi får helbredet dette i oss, vil det åpne for at vårt åndelige lys får en større plass i oss.

Vi vil alle føle smerte på et tidspunkt i livet. For hvordan ville vi kjent til følelsene av sorg, tristhet og sinne i oss og kraften i dem uten å ha virkelig følt dem?

Men likevel, så er vårt første instinkt når vi føler smerte, å løpe fra den eller dempe den så raskt som mulig, uten å undersøke hva den virkelig prøver å fortelle oss. For all vår smerte bærer en historie med seg som ønsker å bli helbredet. Den har et budskap til deg – men lytter du til budskapet? Den vil vise deg noe du ikke har forstått enda.

For å virkelig oppleve visdom, må du også være tilstede i de smertefulle øyeblikkene i livet. Når noe gjør vondt, vil jeg anbefale deg å føle det, undersøke det og la det bevege seg gjennom hele ditt vesen. Møt det som gir deg hjertesorg og behandle deretter disse følelsene. Alt følelsen ønsker er å bli følt og forstått fullt ut.

Smerte senker vibrasjonen vår og setter oss i en tilstand hvor vi ikke får leve fullt ut den vi egentlig er. Men smerten har også en hensikt, den får oss til å søke innover i oss selv. Den kobler oss på vår sanne kraft, så lenge vi ikke velger å være et offer.

Jeg har lært at når noen er grusomme mot deg, så trenger ikke det alltid å bety at de er onde. Noen ganger er smertene som andre påfører deg et produkt av deres svar på deres egen smerte. Vi bærer alle på hver våre opplevelser og våre historier. Men det kan også være en leksjon du ikke har forstått fullt ut og som du trenger å se nærmere på også.

Jeg kom over en bok av Doreen Virtue i fjor og la spesielt merke til noe hun skrev i sin bok «Don’t let anything dull your sparkle»; Bak enhver person som skaper mye og ofte drama, lurer et uløst traume. Dramet er denne personens måte å spørre om kjærlighet eller be om hjelp og forståelse på.

Uansett hva du har opplevd, så vil tilgivelse sette deg fri. Men å tilgi handler ikke om å si ordene «Jeg tilgir deg». Du har først tilgitt når du kjenner at alle følelsene i deg er i balanse når du tenker, snakker eller møter personen som har skapt ubalansen i deg. Vekker personen følelser av sinne, sorg, tristhet, hat etc. i deg – så har du ikke tilgitt vedkommende. Da vet du at du har en jobb å gjøre på innsiden. Du kan lese mer om tilgivelse ved å klikke her.

Smerten vil ofte vise tilbake til sår fra barndommen. Og hvis du klarer å komme i kontakt med smerten bakenfor smerten, altså ditt grunnprogram for smerten og føle den fullt ut, vil du kunne helbrede store deler av ditt indre og sette deg selv fri på flere områder i livet.

Ønsker du min hjelp til å forløse smerte og finne tilbake til den du egentlig er, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg. Du finner min kontaktinformasjon her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen