Den nye jorden

Du er inne i en tid her på jorden hvor smerte fra fortiden skal forløses på så mange plan. Både på det personlige plan, kollektive plan og i selve moder jord. Mange vil derfor oppleve at tiden dere lever i akkurat nå kan være både utfordrende og vanskelig. Og mange står overfor store valg og endra livssituasjoner. Dere er på vei inn i en ny tid. Inn i en høyere frekvens av bevissthet. Men før dere kan gå over på denne frekvensen må dere forløse den dype smerten fra fortiden. Det er en oppgave du har tatt på deg. Fra dette livet og tidligere liv. Du skal også lære å leve mer sant og fra hjertet på alle områder i livet. Mange av dere er allerede ferdig med denne forløsningen, mens andre står i den nå. Det er derfor helt nødvendig at du tar deg tid til deg selv og tid til å bare være i hverdagen. Sitte i stillhet og nyte selve øyeblikket. Trene sinnet opp til å være stille. Noen minutter hver dag vil hjelpe deg til å fokusere bedre, forløse smerten, sentrere deg og fylle deg med ny livskraft. Men har du tid et lite øyeblikk til deg selv hver dag? For det er alt som kreves av deg akkurat nå. Tid til deg selv, et lite stopp i hverdagen for å justere veien videre. Være våken og bevisst det som skjer deg på indre og ytre plan. Våge å leve sant og være sann mot deg selv i alt. Kjenne på følelsene som kommer opp, akseptere dem for så gi slipp på dem. Når du forløser smerten fra din fortid, forløser du også smerten på det kollektive plan og hever samtidig frekvensen på moder jord. Så ta ansvar for din reise, dine følelser, din smerte og gled deg til en lysere og lettere fremtid. Med mer glede, kjærlighet og lidenskap. Vi snakker om 2020 hvor tiden er inne til å gå over til femte dimensjon. Så vakre sjel, du er med på noe stort! Du er med på å løfte hele bevisstheten opp på et høyere nivå og over i femte dimensjon ved å ta ansvar for din reise her på jorden akkurat nå. Hvor stort er ikke det?

Woman looking forward

The New Earth

You are living on earth at a time when you are releasing pain from the past on so many levels. On a personal level, a collective level and even for Mother Earth. Many of you are experiencing a difficult and challenging time right now as a result. And many of you are facing major decisions and altered life situations. It’s a new beginning, a new age in a higher dimension, where you will be living in a higher frequency of consciousness. But before you can reach this frequency, you will need to let go of the deep pain from your past. This is your mission right now. To let go of pain from this life and past lives. You are also learning to live more authentically and from your heart in all areas of life. Many of you have already completed this work, while others are in it now. It is therefore essential that you take time out for yourself and time to just be in your day-to-day life. Sit in silence and enjoy the moment. Train your mind to be quiet. A few minutes every day will help you to focus better, release your pain, center yourself and recharge your energy. But do you take time out for yourself every day? Because that’s all that is required of you right now. Time for yourself, a little pause in your day to adjust your course ahead. To be aware and conscious of what is happening both within and outside yourself. Dare to live authentically, and be true to yourself always. Feel the feelings that arise, accept them and then let them go. When you release the pain of your past, you also release on a collective level and simultaneously raise the frequency of Mother Earth. So take responsibility for your journey, your emotions, your pain and look forward to a lighter and brighter future. With more joy, love and passion. We are talking about 2020, when the earth moves into the 5th dimension. So, beautiful soul, you are part of something big! You are participating in raising the consciousness of the planet to a higher level and into the 5th dimension by taking responsibility for your journey on earth here and now. Isn’t that amazing?

Feel free to share with your friends!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen