Å vekke livskraften i seg!

Jeg har den siste tiden fått flere henvendelser fra folk som lurer på om jeg vet noe om den magiske kundalinienergien. Jeg vet en god del om den siden den er delvis aktivert i meg selv. Men henvendelsene inspirerte meg til å skrive om temaet.

Hva er kundalini?

Kundalini er kroppens livskraft. Det er en ur-energi som strømmer fra den nederste delen i ryggraden (rotchakraet) til issen (kronechakraet). Dette er for mange en ubevisst og instinktiv drivkraft som ligger nederst i ryggraden. Den blir ofte fremstilt som en sovende slange som ligger tre og en halv gang omslynget korsbeinet der den hviler til den blir vekket. På sanskrit betyr kundalini «livsenergi».

Fra tidenes morgen har åndelige lærere, guruer og helgener over hele verden hatt et forhold til kundalini. Energien har opp gjennom tidene vært omgitt av mystikk og assosiert med begreper som åndelig opplysthet og kundalinioppvåkning. Men den er ikke mer mystisk enn at vitenskapen går god for at den eksisterer. Og det i seg selv er interessant!

Kundalini er den kraften vi trenger for å forene kropp, sinn og sjel. Og her ligger hemmeligheten om å leve menneskelivet som guddommelige vesen. I det hektiske og noe frakobla livet som mange lever i dag, er det nettopp denne guddommelige innsikten mange søker.

Kundalini har lenge vært kjent som en guddommelig kraft og nøkkelen til opplysthet.

Den er også kjent som den hemmelige kraften til kroppslig nytelse og glede. For å finne denne kraften, trenger du bare å lete i deg selv, så vil det sterke guddommelige lyset i deg bli klarere.

Når kundalinienergien våkner, vil den begynne å stige opp gjennom energikanalene langs ryggraden. På veien oppover energikanalene vil kundalinienergien aktivere de sju chakraene sine forskjellige energier i oss. Det vil si at chakraene blir renset og naturlige talenter blir vekket i oss. Når det dette skjer, vil vi og omgivelsene merke at vi forandrer oss. Vi retter fokuset mer innover enn utover, blir flinkere til å lytte til oss selv, ta kroppens signaler på alvor, forbedring av helse m.m.

Vekk livskraften i deg!

Låsene og lærdommen.

På veien oppover må kundalinienergien gjennom tre spesielle låser, kalt granthier. Disse låsene ligger i rotchakraet, hjertechakraet og pinealchakraet. I hver av disse låsene ligger det livslekser som må løses for at energien skal kunne gå videre opp gjennom energikanalen. Disse livsleksene er ofte de samme som de gamle temaene vi bærer med oss og som vi jobber med i livet.

Typiske chakrablokkeringer på første chakra er overgrepsproblematikk fra barndommen, økonomiske utfordringer, undertrykt seksualitet og forvirring med hensyn til identitet, spørsmål omkring partner, livsstil og karriere, potensielt livstruende sykdommer, grådighet, minsunnelse og materalisme. Lærdommen ligger i å fri oss fra fangenskapen i den materielle verden og etablere selvet i helheten.

Typiske chakrablokkeringer på det fjerde chakraet er spørsmål knyttet til elskelighet og det å fortjene kjærlighet, samlivsbehov, for sterk avhengighet av den andre, atskilthet fra det guddommelige, samt helseproblemer knyttet til hjerte, lunge og brystet. Lærdommen her handler om å oppfatte eksistensen av det universelle livsprinsippet.

Typiske chakrablokkeringer på det sjette chakraet er problemer med utseende, egenverd og kropp, spørsmål om fremtiden, mål og drømmer. Her kan det også ligge utfordringer i forhold til synet, oppfatningsevne, læring og hormonelle problemer. Lærdommen her er å fri oss fra dualitet, og erkjenne at vi er ett med gleden (Cyndi Dale).
Til tider kan oppstigningen av det guddommelige lyset i oss være svært utfordrende. For når chakrablokkeringene blir utløst, er vi nødt til å kjenne på følelser, ta for oss oppfatninger og til og med forholde oss til fysiske problemer som vi har ignorert i lang tid.

En kundalinioppvåkning kan settes i gang på flere måter.

Den kan vekkes gjennom dramatiske og uventede opplevelser eller av en stressende situasjon. En traumatisk hendelse, forandringer i livet, i møte med døden, en metafysisk opplevelse, et seksuelt møte, stress eller sjokk av et eller annet slag, kan utløse en spontan oppvåkning og føre til at det skjer en brå og rask oppstigning av kundalinikraften i kroppen. Du kan også aktivt gå inn for å vekke denne kraften selv gjennom forskjellige øvelser. Andre ganger våkner den langsomt og forsiktig ofte ved hjelp av spesielle yogateknikker eller åndelige øvelser.

Når kundalinienergien vekkes gjennom åndelig arbeid vil den forsøke å stige opp, delvis eller fullstendig, gjennom energikanalen i ryggsøylen. Kundalini på vei opp kan gi fysiske virkninger som varme, kulde, kriblinger, gysninger, eller bølger av behagelige fornemmelser. Den kan også utløse alle slags ikke-fysiske reaksjoner, for eksempel åndelig lykksalighetsfølelse, altruistiske tendenser, en trang til å forandre livet, den kan vekke uventede evner eller ny atferd, alt fra musikalske talenter til synske evner.

Stiger kundalinienergien helt opp til kronechakraet, har man etter hinduistisk tradisjon oppnådd åndelig opplysthet eller fullkommenhet, nirvana, og er fri fra gjenfødelsens hjul. Dette er, som du sikkert allerede vet, de aller færreste forunt.

Er det farlig å vekke kundalinienergien?

Du har kanskje hørt enkelte hevde at det er farlig å beskjeftige seg med å vekke kundalinikraften. Det er mange som ønsker å spre frykt. Ikke la deres frykt bli din frykt. Dette er din livskraft, drivkraften i deg. De som aktivt går inn for å vekke denne kraften vil oppleve å stryke livskraften og livsgleden i seg. Når vi åpner opp for denne guddommelige energien, får vi det bedre enn noen gang. Vi vil føle oss mer levende og vår sjels oppgave vil bli tydeligere for oss.

Cyndi Dale som har skrevet boken Kundalini forteller at hun selv en gang fikk en spontan oppvåkning som følge av et fysisk overfall. Vi ser at stadig flere overlever etter å ha vært nær døden, og slike hendelser kan også utløse en kundalinioppvåkning. Selv merket jeg denne kraften stige oppover ryggsøylen da jeg valgte å bryte med mitt gamle «jeg» og starte på nytt i en alder av 39 år. Kundalinienergien passerte de to første låsene, men stoppet i halschakraet. Det var en litt ubehagelig følelse akkurat da det skjedde. For det kjentes akkurat ut som en tynn slange som krøp oppover ryggraden min, inni kroppen min. Og jeg forandret meg mye etter denne opplevelsen.

Uansett hvor mystisk, magisk, fysisk og hellig kundalini måtte være, eksisterer denne kraften av én enkelt grunn. Den er der for at vi skal ta den i bruk i vår hverdag, i forbindelse med personlige temaer, helsespørsmål, samliv og arbeid.

Når kundalinikraften blir vekket opplever mange en sterk trang til å forbedre helsen, hos andre øker den seksuelle energien og dens hellige kraft, gamle problemer leges, flere får bedre selvkontroll og selvtillit som voksen, synske evner forsterkes og en sterkere kontakt med det guddommelige.
Menneskene som har vekket kundalinikraften i seg fullt ut, utstråler en helt spesiell energi og livsglede. Du ser lett at disse menneskene gløder på en helt spesiell måte. De lever ikke i frykt, er inspirert av selve livet og veksten det gir for sjelen, fremelsker det positive i seg selv og andre og griper dagen på en helt spesiell måte.

Kundalinienergien har god effekt på helsen.

Den medisinske forskningen i utlandet er kommet langt når det gjelder å bevise det kundalinientusiaster allerede vet: «Metodene for fremdyrking av kundalini og arbeidet med den oppvåknende kundalinienergien gjør at vi føler oss bedre både fysisk og psykisk. Fordelene er mange og omfatter blant annet stressreduksjon, forsinket aldring, frihet fra avhengighet, lindring og helbredelse av mentale, emosjonelle og fysiske tilstander. Blant annet har kundalinibasert yoga vist seg å ha gunstig effekt på astma, diabetes, smerter og stressrelaterte plager, den senker blodtrykket, hjerte- og pustefrekvensen og balanserer stoffskiftet, noe som i sin tur fører til mindre angst og depresjon, bedre kontroll over temperamentet, lindring av søvnproblemer» (Cyndi Dale).

Girl breathing fresh air with white dress in a green wheat meadow

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen