Nøklene til innsiktene

en innsikt er en dypere forståelse som lyser opp og veileder deg mot noe større og bedre.


Gretha Dimmen


Nøklene til innsiktene


Foredrag

Når vi våger å følge både hjertet og sinnet, vende oss innover for å se bedre utover, stole på prosessen og ha tillit til den indre veiledeningen, forandrer alt seg.

I starten på denne reisen kan mange nøle med å følge veiledningen en får, enten fordi reisen virker farlig eller fordi en har forpliktelser hjemme.

Men kallet og lengselen etter noe mer, en dypere mening med livet, vil sette i gang en kjede med sykroniteter som vil hjelpe den enkelte på deres søken.

På veien vil vi møte på tvilen og lure på om vi skal snu eller fortsette. De fleste, om ikke alle, vil kunne oppleve flere prøvelser, men også lære av sine feil.

Mange møter en mentor eller alliert på ett eller annet tidspunkt som tilbyr hjelp eller råd på veien. Det gjør at når en møter på fristelser som truer en med å styre unna ens heroiske reise, så klarer en å stå i det uten å vike bort fra stien.

Innsikten vi får via oppgraderingen og tilgangen til en høyere frekvens, hjelper oss til å ta bedre valg, være i flyt og vite når vi skal handle og ikke handle på hva. Den lærer oss å lytte, også til det som ikke blir fortalt/sagt, så vi skal få lettere tilgang til hele bildet/situasjonen.

På denne reisen vil oppleve en personlig forvandling ved å konfrontere aspekter av sin egen karakter som har hindret dem i å oppnå suksess, for eksempel deres egen frykt, grådighet eller selvtvil.

På foredraget snakker jeg om hvordan vår egen motstand og frykt for å våge å gjøre det vi vet er bra for oss, hindrer oss i å det bevissthetsnivået vi trenger å nå for at livet vårt skal bli enklere, bedre og mer inspirerende.

Jeg vil også vise hvordan universet griper inn og inviterer oss til å våge å gå en ny vei, følge hjertet og forsterke våre gaver, talenter og intuisjon.Foredrag

Dette foredraget kan bestilles av lag, organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner og vennegrupper. Hvilke krefter er i sving og skaper flyt/motstand i deg, på arbeidsplassen, i vennegruppen, laget eller organisasjonen? Hva kan du gjøre for å skape mer suksess og flyt på alle områder i livet?

Når en tilegner seg denne kompetansen vil dette ha verdi både på det personlige – og karrieremessige plan for oss. Det vil styrke og utvikle den enkelte og samtidig hjelpe enhver bedrift, organisasjon og lag til å lykkes bedre og skape dype verdier innad i kuluren.

Foredraget varer 2 timer.

Ta kontakt for pris og avtale tid ved å klikke på knappen under.

Skroll til toppen