Leksjon 1

Hva skjer når jeg åpner hjertet?

Når du åpner opp ditt hjerte vil din bevissthet utvide seg, du vil motta åndelig informasjon om hvem du er og om din sjels progresjon, den kreative kraften vil begynne å bevege seg mer i deg og guide deg mot din hensikt, du begynner å stole på at din erfaring er unik og verdifull, du knytter deg til ditt sanne vesen, du vil lettere og klarere både se og motta veiledning i form av tegn fra universet og du vil oppleve en enorm støtte og kjærlighet som hjelper deg i livet.

Hvor høyt du elsker deg selv vil påvirke alle tankene og følelsene du har, alle valgene du tar i hverdagen, alle forholdene du velger, og hvordan du oppfatter og reagerer på enhver livssituasjon.

Når hjertet er lukket vil du ta ting mer personlig og lettere klandre og angripe andre som en reaksjon på at du opplever at du ikke er elsket, gode nok og du kan tro at noe er galt med deg.

Hjertesenteret vårt er eller kan være svært sårbart fordi det brukes til å kanalisere ren kreativ energi, samtidig som det behandler følelser.

Når vi åpner hjertet vil dette øke intensiteten av lysenergi som strømmer gjennom deg og du vil kunne både motta og gi kraft som er hentet fra den guddommelige kilden. Denne kraften vil kunne hjelpe deg å finne alle dine perler som skinner i ditt indre, men som er dekket med kapper av støv skapt av negative tanker og følelser om deg selv.

Lysenergi som strømmer gjennom ditt åpne hjerte, vil hjelpe deg til å føle deg mer avslappet og medfølende mot alle og alt rundt deg, gi deg en følelse av velvære og hjelpe deg til å bli mer kreativ i ditt liv.

Kjærlighet og frykt har motsatt virkning på deg. FRYKTEN hindrer deg i å se hvor kjærligheten er tilstede og begrenser dine muligheter. KJÆRLIGHETEN hjelper deg til å elske deg selv og alt som er på et dypere plan, og åpner opp for muligheter langt over din fantasi.

Kjærligheten gjør deg bevisst. Den skur på lyset ditt. Den gjør deg bevisst på dine tanker, mønster, hvem du trenger å tilgi og hva du trenger å helbrede.

Kjærligheten åpner opp ditt hjerte så lyset ditt kan skinne.

Skroll til toppen