Hva er hensikten med livet?

Har du funnet hensikten med livet ditt?

Vi har alle en hensikt med livet vårt, men dessverre er mange ubevisst hva hensikten er gjennom hele livet. Det er skremmende, synes jeg.

Hadde vi levd mer i tråd med vår natur, ville vi ikke vært i tvil om hva hensikten med livet vårt var. Men det kan se ut til at våre verdslige mål som for eksempel karriere, tjene penger og søken etter suksess forvirrer og hindrer oss i å oppdage vår sjels hensikt.

Til tross for at vårt fokus er på karriere, tjene penger og suksess, lever vi i en verden hvor utrolige 87% av alle menneskene ikke liker det de gjør til daglig.

Det kan se ut til at vår moderne verden har klart å bygge opp kunstige barrierer som gjør det vanskelig for oss å oppdage og leve ut vår autentiske hensikt.

man city

Å finne sin hensikt i livet

Vi har alle noe helt unikt å gi verden. Et talent, en gave, en kraft, en energi og et avtrykk som gjør verden til et bedre sted å være for alle. Men da må vi finne vår hensikt og leve den fullt ut. Har du funnet din? Livet handler i stor grad om å våkne og finne sin hensikt, for så å gi det videre til verden.

Allerede i tidlige barneår lærer vi hva som er aksepterte og anerkjente verdier og normer i samfunnet vi lever i. Først gjennom oppdragelse- og utdanningssystemet, så arbeidslivet. Men vil disse verdiene og normene gi oss sann glede? Jeg tror at presset etter å følge «godkjente» stier gjør oppvåkningen av vårt sanne formål vanskelig.

Jeg gikk selv den opptråkka stien i mange år og trodde dette var veien til et lykkelig liv. Det var det jeg ble fortalt. Så jeg gjorde alt det «samfunnet» forventet av meg og mer til. Men jeg ble aldri godt kjent med meg selv mens jeg gikk på denne stien. Den jeg innerst inne var. Jeg ble heller aldri lykkelig, selv om det kunne se sånn ut på utsiden. Og jeg hadde aldri tid til å stoppe opp og reflektere over det, eller hvorfor jeg var her og hva min hensikt var.

Men jeg ville mer, jeg ville være meg, jeg ville utforske min lengsel og leve fullt ut min spiritualitet. Jeg tok et oppgjør med meg selv og livet jeg levde. Og i en alder av 35 år begynte jeg å bygge nytt rundt meg. I denne oppvåkningen og transformasjons prosessen fant jeg det jeg søkte. Jeg fant min hensikt med livet og hele mitt hjerte og væren lever den ut i dag. Dette er meg og den jeg vil være. En av innsiktene jeg fant på veien var at jeg er verdig å kjenne lyset i min kraft og virkelig blomstre. Ikke bare være en knopp som aldri blomstret.

Hvordan kan vi overvinne disse kunstige barrierene som er rundt oss, og virkelig knytte oss til og oppdage vår indre hensikt med livet?

Jeg tror mange er lykkelig uvitende om at de er frakoblet. At de ikke vet at livet har en bestemt hensikt for dem. For selv om sulten fra sjelen gnager i dem, er det åpenbart mange som ikke er bevisst kallet fra sjelen. Dette skjer når fokuset vårt er vendt mer utover enn innover.

Mange mennesker lever et liv bygd på forventningene til det samfunnet de lever i. Det er faktisk slik at hvis vi ikke bevisst kommer til en dyp forståelse av vår egen sjels hensikt, vil vi akseptere og ta til oss standeren av de formål som samfunnet gir oss. Vi begynner bevisst å undertrykke vårt eget indre kall og etterligner andres valg for en falsk følelse av komfort, trygghet og suksess. Vi fornekter og glemmer vår egen autentiske hensikt.

Kan det være at vi er den eneste arten på Jorden som nekter sin egen blomstring?

Skroll til toppen