Å koble seg på sin sanne, unike kraft

Koble seg på sin sanne, unike kraft


foredrag

Når du åpner hjertet ditt vil din bevissthet utvide seg, du vil motta åndelig informasjon om hvem du er og din sjels progresjon. Den kreative kraften vil begynne å bevege seg mer i deg og guide deg mot din hensikt. Du begynner å stole på at din erfaring er unik og verdifull for deg.

Når hjertet er lukket, vil du ta ting mer personlig, og lettere kladre og angripe andre som en reaksjon på at du opplever at du ikke er elsket, god nok og du kan tro at noe er galt med deg.

Når du åpner hjertet vil dette øke intensiteten av lysenergi som strømmer gjennom deg og du vil kunne både motta og gi kraft som er hentet fra den guddommelige kilden. Denne kraften vil kunne hjelpe deg å finne alle dine perler som skinner i ditt indre, men som er dekket med kapper av støv skapt av negative tanker og følelser om deg selv.

Lysenergi som stømmer gjennom ditt åpne hjerte, vil hjelpe deg til å føle deg mer avslappet og medfølende mot alle og alt rundt deg, gi deg en følelse av velvære og hjelpe deg til å bli mer kraftfull i ditt liv.

Kjærlighet og frykt har motsatt virkning på deg. FRYKTEN hindrer deg i å se hvor kjærligheten er tilstede og begrenser dine muligheter. KJÆRLIGHETEN hjelper deg til å elske deg selv og alt som er på et dypere plan, og åpner opp for muligheter langt over din fantasi.

Kjærligheten gjør deg bevisst. Den skur på lyset ditt. Den gjør deg bevisst på dine tanker, mønster, hvem du trenger å tilgi og hva du trenger å helbrede.

Hjertesenteret vårt er sårbart fordi det brukes til å kanalisere ren kreativ energi, samtidig som det behandler følelser.

Gretha Dimmen


Foredrag

Dette foredraget kan bestilles av lag, organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner og vennegrupper.

Når en lærer å kjenne sin egen kraft og våger å være kraftfull i eget liv, vil mirakler åpenbare seg for deg. Du vil alltid føle deg inspirert og kreativ, være i flyt og spille både deg selv og andre god.

Når en tilegner seg denne kompetansen vil dette ha verdi både på det personlige – og karrieremessige plan. Det vil styrke og utvikle den enkelte og hjelpe enhver bedrift, organisasjon og lag til å lykkes lettere.

Foredraget varer 2 timer.

Ta kontakt for pris og avtale tid ved å klikke på knappen under.

Skroll til toppen