Du er elsket for evig tid

Du er elsket for evig tid. DU kan ikke gjøre noe som gjør at du mister denne kjærligheten. Den vil alltid være der, rundt og i deg! Elske deg ubetinget, mens du utforsker alle sider ved deg selv og livet. Du har alt i deg, som du trenger for å vokse. Din kraft og din styrke er mektigere enn du kan forestille deg her i den fysiske verden. Du kan bare se en liten del av din kraft, men du kan strekke deg etter en større del av den du er! Og du kan aktivere en større del enn det potensiale du bruker i dag. Du har evnen og muligheten til dette. Det er opp til deg! Så hvorfor holde deg selv tilbake? Eller godta mindre enn du faktisk kan skape? Hvorfor ikke gripe muligheten nå? Du vil aldri miste den. Du kan skape det nå eller senere. Det er opp til deg, kjære sjel. Lev livet ditt uten begrensninger. Vær fri!

Happy woman

You are loved forever!

You are loved forever. You can’t do anything that makes you lose this love. It will always be there around and in you! Love yourself unconditionally while you exploring all aspects of yourself and life. You have everything you need within you to grow. Your strength are more powerful than you ever can imagine here in the physical world. You can only see a small part of your power, but you can stretch yourself for a greater part of who you are! And you are enable to create a greater part of the potential you use today. You have the ability to do this. It’s up to you! So why keep yourself back? Or accept less than you can actually create? Why not seize the opportunity now? You will never lose it. You can create it right now or later. It’s up to you, dear soul. Live your life without limitations. Be free!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen